ขั้นตอนการ Login และการขอ USERNAME และ PASSWORD
สิทธิการใช้ระบบ SJUMISO

กรณีที่ 1   บุคลากรใหม่ และ นักศึกษาใหม่
                  
-  ติดต่อขอรับ Username และ Password สำหรับ Login เข้าระบบได้ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ อาคารรวงกาญจนา ชั้น 2

กรณีที่ 2   กรณีที่มี Username และ Password แล้วยัง Login เข้าระบบไม่ได้
                 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
                  
-  ให้ตรวจสอบและติดต่อกับฝ่ายบุคคลว่าได้บันทึก E-mail ของท่านได้ถูกต้องหรือไม่
                   -   หาก E-mail ถูกต้องแล้ว ให้ดูที่ key board ว่ากดปุ่ม Caps Lock หรือ Num Lock หรือใช้ภาษาไทยอยู่หรือไม่

                สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
                  
-  หากมีการเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาดำเนินการขอ Username และ Password ใหม่ได้ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ อาคารรวงกาญจนา ชั้น 2
                   -  หาก E-mail ถูกต้องแล้ว ให้ดูที่ key board ว่ากดปุ่ม Caps Lock หรือ Num Lock หรือใช้ภาษาไทยอยู่หรือไม่

หมายเหตุ   Username และ Password ของท่านเป็นระบบ SSO (Single Sign On) ซึ่งจะสามารถเข้าได้ทุกระบบ ดังนั้นขอให้ท่านเก็บ Password ให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในระบบ

In order to access SJUMISO, please uses username and password from Internet Centre.

Are you new to the Web Portal?

Our Web Portal is a single entry point for current students and staff to access their intranets providing a whole range of information and SJU-MISO web applications. Inside the Portal you will find easy logins to our most popular web systems, quick links to your units and community websites, change your password and much more. Your Intranet will provide you with the most recent news and important dates to know as well as key information and support. Login to the Web Portal with your Username login details and stay connected with us.

ขั้นตอนการ Login เข้าระบบ MISO
Our Email
SJU Telephone
SJU KM
ระบบนำส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา
ระบบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น